Stichting IndianRose, omdat onderwijs en microkrediet toekomst bieden!
Share | Print
Nederlands

Rabobank steunt Microkredietproject

22 juni 2005

Stichting IndianRose praat al wat langer met de Rabobank Foundation over samenwerking: Samenwerking voor het microkrediet project in Zuid India, dat wordt uitgevoerd door de Indiase stichting CST Salem. Op 26 mei jongstleden heeft de Rabobank Foundation officieel hun samenwerking toegezegd en zal 75 % van de projectsom financieren. In dit jaar 2005 zullen dus met hulp van Stichting IndianRose en de Rabobank, 1000 vrouwen training krijgen in ondernemerschap en een kleine lening voor het opstarten van een bedrijfje.

Een kleine lening van tussen de ? 50 en ? 100 is meestal al genoeg om een klein bedrijfje op te starten in India. Wij richten ons met name op arme vrouwen omdat zij weten verstandig om te gaan met inkomsten. Immers haar gezin is afhankelijk van haar inkomsten dat opgaat aan huishoudgeld, schoolgeld en ziektekosten.

De lening (microkrediet) die de vrouwen krijgen zal binnen een jaar worden terugbetaald. De terugbetaalde lening wordt weer hergebruikt voor een nieuw microkrediet. Zo krijgen meer arme vrouwen een kans om ondernemer te worden en financieel zelfstandig.

Stichting IndianRose heeft sinds 2004 een offici?le samenwerking met CST Salem t.b.v. Micro Krediet. In dit afgelopen jaar is een Micro Krediet Pilot uitgevoerd, waarbij 50 vrouwen een klein bedrijf hebben gestart. Het was een geweldig succes! 50 vrouwen zijn opgeleid tot echte ondernemers en hebben allen een unieke bedrijfsformule ontwikkeld. De ene bereidt rijst en bijgerechten, de ander begint een wasserette, de volgende een naai-atelier etc. Tijdens een projectbezoek begin dit jaar konden allen ons hun eigen succesverhaal vertellen dat ging over welvaart en onafhankelijkheid. Het terug betalingspercentage was rond de 97%.

Het project waarin Rabobank Foundation participeert, wordt nu hard voorbereidt in India. Een professionele Micro Krediet organisatie wordt opgezet en werknemers worden getraind. Verwacht wordt dat per augustus 2005 de eerste micro kredieten worden uitgegeven.