Stichting IndianRose, omdat onderwijs en microkrediet toekomst bieden!
Share | Print
Nederlands

RRS, Financiering eigen schoolgebouw

Start: 1 december 2010 - Eind: 31 juli 2011
Project lokatie
Lokatie
 


De school die ooit door onze partner organiatie RRS (Rural Reconstruction Society) is opgericht, heeft sinds maart 2010 geen geschikt gebouw waarin de kinderen leskrijgen. Momenteel zijn de kinderen ondergebracht in een 'community hall' waarvan slechts de veranda en een gang te gebruiken is. Dit is niet een situatie waarin volwaardig les gegeven kan worden. Daarom is overleg met RRS besloten een project te starten.

Het nieuwe schoolgebouw moet onderwijs kunnen bieden aan max. 80 kinderen
en onderdak kunnen geven aan max. 20 kinderen. De kinderen die naar deze school
gaan, zijn allen afkomstig uit de sloppenwijken rondom de stad Kavali (Midden-Oost India) .

Doel: bouwen van een nieuw schoolgebouw en deels permanent opvang voor de kinderen uit drie slum gebieden rondom de stad Kavali.
 
Huidige status (Maart 2011): het bericht vanuit India ontvangen dat de palen in de grond staan en dat begonnen is met de bouw van het school annex weesgebouw.

Projectomvang: 21.750 Euro