Stichting IndianRose, omdat onderwijs en microkrediet toekomst bieden!
Share | Print
Nederlands

Constructie dak tbv bestaande school in Mucherla

Start: 31 januari 2008 - Eind: 1 juli 2009
Project lokatie
Lokatie
 


Mucherla Global School(MGS) is een speciale school in Zuid-India, opgezet om in een arm, ruraal gebied kwaliteitseducatie te bieden aan kinderen die anders ofwel niet naar school zouden, ofwel met z'n 50-en in klassen in een overheidsschool zouden zitten.
Om aan de toenemende vraag vanuit de dorpen rondom Mucherla te voldoen, is groei noodzakelijk. Dit schooljaar zijn er zo'n 80 nieuwe leerlingen bijgekomen. De capaciteit van de klaslokalen is daarmee ruim gepasseerd. Er is een start gemaakt met de bouw van drie nieuwe lokalen, maar deze is niet af. Geld gebrek is de oorzaak. Stichting IndianRose is bijgesprongen om dit project te kunnen afronden.
De financiering van IndianRose zal gebruikt worden om nu ook muren, elektriciteitvoorziening en een juiste afwerking te realiseren.

Doel
De constructie van een schoolgebouw afronden, zodat de kinderen naar school kunnen gaan die voorzien is van een degelijk dak en dito muren en waarin elektriciteitsvoorziening beschikbaar is.
De bijdrage van Stichting IndianRose is voor deze school een bedrag van 3.000 Euro.


Partners
Mucherla